DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15076

Title: Vliv redukčních technik na kvalitu hlasu u hlasových profesionálů
Author: Dvořáková, Eva
Subtitle: Influence of Re-education Techniques on Voice Quality of Voice Professionals
Keywords: hudba
Keywords: hudební teorie
Keywords: hudební tektonika
Keywords: hudební formy
Keywords: harmonie
Keywords: Česko
Keywords: 19.-20. století
Advisor: ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, Noemi
Referee: HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna
Date of defence: 11-Sep-2020
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15076
Academic program and line: Hudební umění/Zvuková tvorba
Signature in the AMU library: H_P 4763
Appears in Collections:HAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DVORAKOVA_EVA_DISERTACE_FINAL.pdf5.45 MBthesis
2_Posudek vedouciho disertacni prace - Dvorakova.pdf48.79 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek - Hajossyova.pdf143.42 kBrefereeReview
4_Oponentsky posudek - Kucera.pdf201.97 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague