DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15126

Title: Mladá scéna
Author: Janyšová, Lenka
Subtitle: Mladá scéna
Keywords: dramatická výchova
Keywords: studentské divadelní soubory
Keywords: studentské prostředí
Keywords: umělecké festivaly a přehlídky
Advisor: PROVAZNÍK, Jaroslav
Referee: ČERNÍK, Roman
Date of defence: 8-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15126
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3658
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DP_janysova_mlada_scena.pdf2.04 MBthesis
2_Janysova-Mgr_posudek-Provaznik.pdf861.14 kBadvisorReview
3_Janysova_Cernik.pdf101.05 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague