DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Centrum audiovizuálních studií - CAS / Centre of Audiovisual Studies >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15154

Title: Volební spot jako audiovizuální dílo
Author: Janoušek, Martin
Subtitle: Election Spot as an Audiovisual Work
Keywords: volební kampaň
Keywords: politické strany
Keywords: video
Keywords: public relations
Keywords: reklama a propagace
Keywords: Česko
Keywords: 2017
Advisor: BENDOVÁ, Helena
Referee: KOŘÍNEK, David
Date of defence: 29-Sep-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15154
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Audiovizuální studia
Signature in the AMU library: F_KP 04708
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Janousek_Volebni spot jako audiovizualni dilo.pdf4.06 MBthesisView/Open
2_Janousek_posudek vedouci prace.pdf957.27 kBadvisorReviewView/Open
3_Janousek_posudek oponenta prace.pdf1.51 MBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague