DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15266

Title: KATARZE 2020
Author: Friedlaenderová, Sára
Subtitle: Catharsis 2020
Keywords: definice umění
Keywords: studium umění
Keywords: umění jako nástroj sebepoznání
Keywords: umění v karanténě
Keywords: psychosomatika
Keywords: katarze
Keywords: umění
Advisor: SLAVÍKOVÁ, Eva
Referee: BÁBEK, Oskar
Date of defence: 17-Jan-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15266
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3725
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Friedlaenderova_Katarze_2020.pdf500.13 kBthesis
2_KATARZE 2020_posudek vedouci dipl. prace.pdf190.6 kBadvisorReview
3_Babek posudek_SF_diplomka.pdf127.59 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague