DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra alternativního a loutkového divadla / Department of Alternative and Puppet Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15508

Title: Ztělesnění zvířat na loutkovém jevišti
Author: Kostřábová, Miroslava, 1933-1997
Keywords: loutkářství
Keywords: loutkové divadlo
Keywords: loutky
Date of defence: 1956
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15508
Signature in the AMU library: D_4P 1803
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D_4P_1803_Kostřábová.pdf11.83 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague