DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební teorie / Department of Music Theory >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16067

Title: Zpívané slovo, melodika, harmonie
Author: Hugo, Robert, 1962-
Keywords: dějiny hudby
Keywords: hudební teorie
Advisor: Tichý, Vladimír, 1946-
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16067
Signature in the AMU library: H_P 456
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
H_P_456_Hugo.pdf184.83 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague