DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Bez katedry >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16242

Title: Principy francouzské předválečné divadelní avantgardy a jejich uplatnění v současném divadle
Author: Tůmová, Barbara
Keywords: 1. polovina 20. století
Keywords: dějiny světového divadla
Keywords: divadelní avantgarda
Keywords: divadelní metody
Keywords: moderní umění
Keywords: Francie
Advisor: Císař, Jan, 1932-2021
Date of defence: 1980
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
Qualifying type: diplomové práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16242
Signature in the AMU library: D_4P 778
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D_4P_778_Tůmová.pdf25.04 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague