DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Habilitační práce >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16425

Title: Habilitační řízení PhDr. MgA. Josefa Záruby - Pfeffermanna, Ph.D.
Author: Záruba - Pfeffermann, Josef
Referee: Dohnalová, Lenka
Referee: Horák, Pavel
Referee: Bělor, Roman
Date of defence: 12-May-2022
Qualifying type: Habilitační práce
Qualifying type: dle písmene §72 odst. 3 písm. a)
URI: http://hdl.handle.net/10318/16425
Academic program and line: Hudební umění – hudební teorie
Appears in Collections:HAMU Habilitační práce

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Posudek_ Záruba_Horák.pdfOponentský posudek234.21 kBAdobe PDF
Posudek_Záruba_Bělor.pdfOponentský posudek231.1 kBAdobe PDF
Posudek_Záruba_Dohnalová.pdfOponentský posudek475.7 kBAdobe PDF
Přehled pedagogické činnosti_Záruba.pdfPřehled umělecké a pedagogické činnosti73.52 kBAdobe PDF
Přehled umělecké činnosti_Záruba.pdfPřehled umělecké a pedagogické činnosti52.02 kBAdobe PDF
Přehled vědecké činnosti_Záruba.pdfPřehled vědecké činnosti124.95 kBAdobe PDF
Zápis z UR HAMU dne 12_5_2022.pdfZápis z průběhu obhajoby na jednání UR133.46 kBAdobe PDF
Mezi hudbou a obrazem.pdfHabilitační práce11.18 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague