DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16427

Title: Právní subjektivita divadel v Severním Porýní-Vestfálsku
Author: Veřtátová, Ludmila
Subtitle: Legal Personality Of The Theatres In North Rhine-Westphalia
Keywords: divadelní provoz
Keywords: orgány právní subjektivity
Keywords: právní subjektivita
Keywords: účetnictví
Keywords: daňová politika
Keywords: Německo
Keywords: Severní Porýní-Vestfálsko (Německo)
Advisor: NEKOLNÝ, Bohumil
Referee: ČERNÝ, Ondřej
Date of defence: 14-Jun-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16427
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Signature in the AMU library: D_4P 3765
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_LUDMILA VERTATOVA - BAKALARSKA PRACE.pdf7 MBthesis
2_posudbc_Vertatova_konzul_Nekolny.pdf52.01 kBadvisorReview
3_BA_Oponent_Cerny_ Vertatova_posudek.pdf235.25 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague