DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16437

Title: Rozdiely medzi českým a slovenským hraným filmom z hľadiska verejnej podpory
Author: Poch, Peter
Subtitle: Difference between Slovak and Czech Feature Film from the point of Public Support
Keywords: filmový průmysl
Keywords: hraný film
Keywords: financování filmu
Keywords: Slovensko
Keywords: Česko
Keywords: 1998-2008
Advisor: OUKROPEC, Petr
Referee: ŠVECOVÁ, Marta
Date of defence: 14-Sep-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16437
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04824
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Peter_Poch_Bc_praca_TEORETICKA.pdf515.98 kBthesis
2_Posudek vedouciho teoreticke prace Peter Poch.pdf227.23 kBadvisorReview
3_KP_FormularPosudkuTeoretickePrace.pdf179.51 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague