DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16440

Title: Komparace fungování finského a švédského divadelního systému s českým prostředím
Author: Brátka, Daniel
Subtitle: Finnish and Swedish theatre systems and their comparation with Czech context
Keywords: divadelní systémy
Keywords: národní divadelní instituce
Keywords: divadelní prostředí
Keywords: právní subjektivita
Keywords: financování
Keywords: zákonodárství
Keywords: kulturní politika
Keywords: Finsko
Keywords: Švédsko
Advisor: NEKOLNÝ, Bohumil
Referee: SENIUS, Kari
Date of defence: 13-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16440
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Signature in the AMU library: D_4P 3774
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DIPLOMKA_Bratka_FINAL.pdf393.86 kBthesis
2_Posudek_Bratka_konzul_Nekolny.pdf41.9 kBadvisorReview
3_Bratka_Senius_oponent_posudek.pdf742.87 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague