DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16453

Title: Každodenní hrdinství
Author: Allen Janatová, Taťána
Subtitle: Everyday Heroism
Keywords: tělesné vnímání
Keywords: psychosomatika
Keywords: autenticita (umění)
Keywords: odvaha
Advisor: ČUNDERLE, Michal
Referee: SLAVÍKOVÁ, Eva
Date of defence: 26-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16453
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3779
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Odvaha-jako-proces-zrani_final_02.pdf607.58 kBthesis
2_PosudekCunderle.pdf51.5 kBadvisorReview
3_Odvaha jako proces zrani.pdf190.85 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague