DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16463

Title: Erós autorského herectví
Author: Macl, Ondřej
Subtitle: The Eros of Authorial Acting
Keywords: autorství
Keywords: divadelní prostředí
Keywords: erotika
Keywords: herectví
Keywords: autorské divadlo
Keywords: láska
Keywords: prostituce
Keywords: poranění
Keywords: partnerské vztahy
Advisor: SLAVÍKOVÁ, Eva
Referee: CHRISTOV, Petr
Date of defence: 30-Sep-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16463
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3788
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Poznamky o divadle.pdf878.51 kBthesis
2_Eros autorskeho herectvi.pdf208.48 kBadvisorReview
3_Ondrej Macl (KATAP DAMU)- oponentsky posudek (Christov).pdf130.71 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague