DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16544

Title: Španělský vliv na klavírní díla romantiků a skladatelů 20. století
Author: Donovalová, Kristýna
Subtitle: Spanish influence on piano works of romantic and 20th century composers
Keywords: španělská hudba
Keywords: španělské lidové tance
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: hudba pro klavír
Keywords: evropská hudba
Keywords: Španělsko
Keywords: 18.-20. století
Advisor: KLÁNSKÝ, Ivan
Referee: BARTOŠ, Jan
Date of defence: 13-Jun-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16544
Academic program and line: Hudební umění/Klavír
Signature in the AMU library: H_P 4810
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace K. Donovalova.pdf2.17 MBthesis
2_Posudek_vedouci_Mg.koncert,prace_Donovalova_prof.Klansky.pdf31.87 kBadvisorReview
3_Posudek_Oponent_Mg.koncert, prace_Donovalova_MgA.Bartos.pdf99.8 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague