DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16551

Title: Interakce české a arabské hudby z hlediska exportu a importu
Author: Večerníková, Natálie
Subtitle: Interaction of Czech and Arabic music in terms of export and import
Keywords: arabská hudba
Keywords: world music
Keywords: hudební syntéza
Keywords: mezikulturní vztahy
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Date of defence: 8-Jun-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16551
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4819
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP_Vecernikova_Interakce-ceske-a-arabske-hudby.pdf3.58 MBthesis
2_Natalie, posudek.pdf587.22 kBadvisorReview
3_Opon. posudek - Vecernikova2.pdf70.21 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague