DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16560

Title: Digitální koncertní síň a její celkové zajištění
Author: Friedlová, Veronika
Subtitle: Digital concert hall and it's functioning
Keywords: digitální koncertní síň
Keywords: autorská práva
Keywords: záznam koncertu
Keywords: živé vystoupení
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Date of defence: 8-Jun-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16560
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4824
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Veronika Friedlova_Digitalni koncertni sin a jeji celkove zajisteni.pdf1.36 MBthesis
2_Friedlovaposudek.pdf288.78 kBadvisorReview
3_Posudek oponenta - Friedlova.pdf78.18 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague