DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16564

Title: Využití klasické hudby v reklamě v rádiu a televizi
Author: Hamáčková, Barbora
Subtitle: Use of classical music in advertising in radio and television
Keywords: reklamy
Keywords: klasická hudba
Keywords: média
Keywords: rozhlas
Keywords: televize
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: ŠULC, Marek
Date of defence: 8-Jun-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16564
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4822
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_HAMACKOVA - VYUZITI KLASICKE HUDBY V REKLAME V RADIU A TELEVIZI.pdf3.1 MBthesis
2_Hamackova,posudek.pdf756.09 kBadvisorReview
3_Hamackova Posudek oponenta bakalarske prace.pdf108.94 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague