DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16565

Title: Hudební nakladatelství jako zrcadlo proměňujícího se hudebního průmyslu
Author: Háblová, Kristýna
Subtitle: Music publishing as a mirror of the changing music industry
Keywords: hudební nakladatelství
Keywords: hudební průmysl
Keywords: autorská práva
Keywords: Praha (Česko)
Keywords: Česko
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: ŠULC, Marek
Date of defence: 8-Jun-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16565
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4823
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace Hablova.pdf2.26 MBthesis
2_Hablova,posudek.pdf260.38 kBadvisorReview
3_Hablova Posudek oponenta baklarske prace.pdf158.22 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague