DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16583

Title: Dostupnost orchestrálních edukačních programů
Author: Šandera, Jakub
Subtitle: The Availability of Orchestral Education Programmes
Keywords: hudba
Keywords: klasická hudba
Keywords: hudební výchova
Keywords: edukační programy
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: JANDÁČKOVÁ, Dana
Date of defence: 9-Jun-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16583
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4827
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova_prace_Sandera_2022.pdf2.95 MBthesis
2_Posudek vedouciho - Sandera.pdf61.66 kBadvisorReview
3_Posudek_Jakub Sandera_oponent Dana Wagnerova.pdf78.11 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague