DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16590

Title: Transformace státních příspěvkových organizací v oblasti kultury
Author: Uherková, Kamila
Subtitle: TRANSFORMATION OF STATE CONTRIBUTORY CULTURAL ORGANISATIONS
Keywords: kulturní politika
Keywords: kulturní instituce
Keywords: příspěvkové organizace
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: JANDÁČKOVÁ, Dana
Date of defence: 9-Jun-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16590
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4826
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Uherkova_diplomova prace.pdf1.11 MBthesis
2_Uherkova, posudek.pdf295.65 kBadvisorReview
3_Posudek_Kamila Uherkova_oponent Dana Wagnerova.pdf65.88 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague