DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16689

Title: Identity in Contemporary Art: Trap or Tool for Empowerement?
Author: Sable, Madison
Subtitle: IIdentita v Současném Umění: Past Nebo Nástroj pro Posílení?
Keywords: umění
Keywords: identita
Keywords: politika
Keywords: 21. století
Advisor: STEJSKALOVÁ, Tereza
Referee: DVOŘÁK, Tomáš
Date of defence: 8-Jun-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16689
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Signature in the AMU library: F_KP 04848
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Thesis_final_version_electronic_copy_with_cover.pdf636.39 kBthesis
2_madison.pdf74.3 kBadvisorReview
3_posudek_sable.pdf68.71 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague