DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16695

Title: Sociální média v divadle a jejich využití v době pandemie
Author: Hejnová, Vanda
Subtitle: Social Media in The Theatre and its Use in The Times of Pandemic
Keywords: platforma
Keywords: média
Keywords: reklamní strategie
Keywords: marketing
Keywords: management
Keywords: internetové sociální sítě
Keywords: internetová komunikace
Keywords: sociální média
Keywords: sociální sítě
Keywords: Twitter
Keywords: LinkedIn
Keywords: YouTube
Keywords: Instagram
Advisor: BROUKOVÁ, Vladana
Referee: SULŽENKO, Jiří
Date of defence: 9-Jun-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16695
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Signature in the AMU library: D_4P 3882
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP - Hejnova.pdf730.69 kBthesis
2_BA_Hejnova_konzultantsky posudek VB.pdf70.87 kBadvisorReview
3_BA_OponentFORMUL_Hejnova Sulzenko.pdf196.17 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague