DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16699

Title: Enviromentální udržitelnost produkce festivalů v České republice
Author: Kočí, Tomáš
Subtitle: Environmental sustainability of festival production in the Czech Republic
Keywords: environmentální udržitelnost
Keywords: festivaly
Keywords: udržitelný rozvoj
Keywords: Česká republika
Advisor: RÝGROVÁ, Michaela
Referee: MÍREK, David
Date of defence: 10-Jun-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16699
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Signature in the AMU library: D_4P 3877
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska_prace_Koci.pdf1.11 MBthesis
2_BA_Koci_posudek_garant_Rygrova.pdf69.94 kBadvisorReview
3_BA_Koci_Oponent_posudek_Mirek.pdf80.66 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague