DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16700

Title: Koncerty pro klávesové nástroje J. I. Linka
Author: Valenta, Ondřej
Subtitle: J. I. LINEK’S CONCERTOS FOR KEYBOARD INSTRUMENTS
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: hudba pro klávesové nástroje
Keywords: cembalo
Keywords: koncerty
Keywords: klasicismus
Keywords: Linka, Jiří Ignác, 1725-1791
Advisor: KNOBLOCHOVÁ, Monika
Referee: KORNFELD, Pablo Alejandro
Date of defence: 7-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16700
Academic program and line: Hudební umění/Cembalo
Signature in the AMU library: H_P 4832
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska+prace+cembalo.pdf814.73 kBthesis
2_Posudek_vedouci_Bc.koncert,prace_Valenta_MgA.Knoblochova.pdf155.44 kBadvisorReview
3_Posudek_Oponent_Bc.prace_Valelnta_Kornfeld.pdf50.95 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague