DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16707

Title: Japonská cembalová škola CLAVIS od Naoyi Otsuky
Author: Kono, Shoko
Subtitle: Japanese harpsichord school CLAVIS by Naoya Otsuka
Keywords: cembalo
Keywords: hra na cembalo
Keywords: výukové materiály
Keywords: hudební vzdělávání
Keywords: Japonsko
Keywords: Otsuka, Naoya
Advisor: BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Petra
Referee: MRÁZKOVÁ, Giedre
Date of defence: 7-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16707
Academic program and line: Hudební umění/Cembalo
Signature in the AMU library: H_P 4830
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Japonska cembalova skola CLAVIS Shoko KONO 2022.pdf1.8 MBthesis
2_posudek_vedouciho_prace_KONO.pdf560.26 kBadvisorReview
3_Posudek_Oponent_Bc.prace_Kono_prof.Mrazkova.pdf110.46 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague