DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16741

Title: Český spolek pro komorní hudbu se zaměřením na administrativně organizační procesy
Author: Volfová, Eliška
Subtitle: Czech Chamber Music Society with a focus on administrative and organizational processes
Keywords: komorní hudba
Keywords: hudební instituce
Keywords: hudební produkce
Keywords: hudební management
Keywords: Český spolek pro komorní hudbu
Keywords: Česká filharmonie
Advisor: JANDÁČKOVÁ, Dana
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 14-Sep-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16741
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4836
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_E. V. diplomova prace.pdf1.55 MBthesis
2_Posudek_Eliska Volfova_vedouci prace Dana Jandackova.pdf66.09 kBadvisorReview
3_Volfova Eliska,Oponentsky posudek.pdf565.42 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague