DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17592

Title: Racionalizace stávajícího systému obchodně ekonomických informací ve VHJ ČSHN
Author: Kuldová, Hana
Keywords: dějiny hudby
Keywords: hudební management
Keywords: hudební teorie
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17592
Signature in the AMU library: H_P 720
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
H_P_720_Kuldová.pdf31.61 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague