DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Bez katedry >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17887

Title: Život a dílo M.P. Musorgského s přihlédnutím k cyklu Dětská světnička
Author: Sattlerová, Věra
Keywords: Musorgskij, Modest Petrovič, 1839-1881
Keywords: 19. století
Keywords: hudební analýzy
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: písně
Keywords: romantismus (hudba)
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: život a dílo
Keywords: ruská hudba
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17887
Signature in the AMU library: H_P 1158
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
H_P_1158_Sattlerová.pdf14.73 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague