DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17894

Title: Životopis houslisty a skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu
Author: Waldmann, Jakub
Keywords: Dittersdorf, Karl Ditters von, 1739-1799
Keywords: 18. století
Keywords: houslisté
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: klasicismus (hudba)
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: život a dílo
Keywords: rakouská hudba
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17894
Signature in the AMU library: H_P 1529
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
H_P_1529_Waldmann.pdf1.05 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague