DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17901

Title: Anecdotal Body Transformations
Author: Prajapati, Niravkumar Zaverbhai
Subtitle: Proměny těla v anekdotách
Keywords: autorské herectví
Keywords: sebepoznání
Advisor: RAISOVÁ, Michaela
Referee: BÁRTA, Jan
Date of defence: 6-Jun-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17901
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3897
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Anecdotal Body Transformations.pdf848.61 kBthesis
2_Supervisor notes on Nirav Prajapati BA thesis.pdf135.01 kBadvisorReview
3_Barta posudek.pdf186.3 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague