DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17970

Title: Ľudské kuriozity
Author: Hudačková, Katarína
Subtitle: Human Curiosities
Keywords: cirkus
Keywords: lidské kuriozity
Advisor: HYVNAR, Jan
Referee: CIHLÁŘ, Ondřej
Date of defence: 14-Jun-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17970
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4886
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Ludske kuriozity nie len v cirkuse.pdf707.56 kBthesis
2_HAMU Posudek - VSKP Hyvnar.pdf84.36 kBadvisorReview
3_OC_Vyplneno_hamu-posudek-vskp huda.pdf96.01 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague