DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17973

Title: Zobrazenie vybraných sériových vrahov v biografických filmoch súčasnej americkej produkcie
Author: Kilíková, Romana
Subtitle: Depiction of Selected Serial Killers in Biographical Films of Contemporary American Production
Keywords: americká kinematografie
Keywords: sérioví vrazi
Keywords: psychopati
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: MALIMÁNEK, Karel
Referee: ŠVECOVÁ, Marta
Date of defence: 13-Sep-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17973
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04714
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP- Kilikova Final.pdf750.88 kBthesis
2_Posudek1 (1).pdf2.4 MBadvisorReview
3_KP_FormularPosudkuTeoretickePrace-3.pdf171.32 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague