DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17974

Title: VZTAH TRADIČNÍHO CIRKUSU A NOVÉHO CIRKUSU S PŘIHLÉDNUTÍM NA PSYCHOLOGII V TRADIČNÍ CIRKUSOVÉ RODINĚ
Author: Kadrnožka, Martin
Subtitle: RELATIONSHIP BETWEEN TRADITIONAL AND CONTEMPORARY CIRCUS WITH REFERENCE TO PSYCHOLOGY IN THE TRADITIONAL CIRCUS FAMILY
Keywords: cirkus
Keywords: nový cirkus
Keywords: cirkusové rodiny
Keywords: Cirk La Putyka (umělecká skupina)
Advisor: CIHLÁŘ, Ondřej
Referee: STREJČKOVÁ, Hana
Date of defence: 8-Jun-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17974
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4882
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_KadrnozkaBakaFinal.pdf345.89 kBthesis
2_OC_Kadrn_MgDIPL.pdf79.46 kBadvisorReview
3_Posudek_oponenta_M_Kadrnozka.pdf97.19 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague