DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17975

Title: VIEWPOINTS V PRAXI
Author: Jícha, František
Subtitle: VIEPOINTS IN PRATICE
Keywords: fyzické divadlo
Keywords: herecký trénink
Keywords: Bogart, Anne, 1951-
Keywords: SITI Company
Advisor: SOPROVÁ, Jana
Referee: HORÁK, Roman
Date of defence: 14-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17975
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4887
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_FJichaDiplomovaPrace.pdf6.81 MBthesis
2_Frantisek_Jicha_posudek_skolitele.pdf87.64 kBadvisorReview
3_posudek F. Jicha.pdf244.97 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague