DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17989

Title: Stylová analýza expozice postavy ve filmu Pavouk Davida Cronenberga
Author: Hálová, Rosalinda
Subtitle: Style Analysis of the Exposition of a Character in David Cronenberg's Film Spider
Keywords: kanadská kinematografie
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: filmové postavy
Keywords: empatie
Keywords: výrazové umělecké prostředky
Keywords: střihová skladba
Keywords: zvuk (film)
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: Cronenberg, David, 1943-
Advisor: HUDEC, Zdeněk
Referee: BÖHM, Michal
Date of defence: 14-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17989
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Střihová skladba
Signature in the AMU library: F_KP 04880
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_1_VSKP_HALOVA_STYLOVA ANALYZA EXPOZICE POSTAVY.pdf305.95 kBthesis
2_BP- Halova,.pdf753.77 kBadvisorReview
3_Bohm_Halova.pdf208.82 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague