DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18015

Title: Vizualizace hudby v animovaném videoklipu
Author: Štěpánová, Viktorie
Subtitle: Music Visualisation in Animated Video Clip
Keywords: animovaná tvorba
Keywords: hudba
Keywords: videoklipy
Keywords: intermedialita
Keywords: barvy
Keywords: tón (hudba)
Keywords: věda a umění
Advisor: KOŘÍNEK, David
Referee: HOFFOVÁ, Michaela
Date of defence: 20-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18015
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04891
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_stepanova_bakalarska_prace_2022.pdf8.63 MBthesis
2_Posudek Korinek vedouci prace - Stepanova.pdf214.81 kBadvisorReview
3_Posudek_oponent_Hoffova.pdf231.4 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague