DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Centrum audiovizuálních studií - CAS / Centre of Audiovisual Studies >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18019

Title: Sémiotická analýza vybraných děl z žánru fashion film
Author: Horová, Anežka
Subtitle: Semiotic Analysis of Selected Works from the Fashion Film Genre
Keywords: sémiotická analýza
Keywords: fashion filmy
Keywords: americká kinematografie
Keywords: francouzská kinematografie
Keywords: digitální média
Keywords: móda
Keywords: výrazové umělecké prostředky
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: Kořínek, David
Referee: BLAŽÍČEK, Martin
Date of defence: 21-Sep-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18019
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Audiovizuální studia
Signature in the AMU library: F_KP 04893
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Horova_semioticka analyza vybranych del z zanru fashion film.pdf246.24 kBthesisView/Open
2_Posudek_A_Horova_vedouci.pdf221.87 kBadvisorReviewView/Open
3_Posudek oponenta Anezka Horova.pdf94.04 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague