DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18024

Title: Nejistota jako zdroj kreativity
Author: Ješutová, Barbora
Subtitle: Uncertainity as a source of creativity
Keywords: fyzické divadlo
Keywords: site specific
Keywords: Divadlo Continuo
Advisor: HALAŠ, Adam
Referee: STREJČKOVÁ, Hana
Date of defence: 8-Sep-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18024
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4895
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace Barbora Jesutova.pdf3.88 MBthesis
2_posudek-aktual-aktual-Bara Jesutova-teoreticka diplomka.pdf96.65 kBadvisorReview
3_Posudek_Barbora_Jesutova_Dipl_prace.pdf88.99 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague