DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18067

Title: Vývoj realizace zadního plánu v kinematografickém obraze
Author: Uhlík, Tomáš
Subtitle: The Development of Approaches to Creating Background of the Cinematographic Image
Keywords: LED světelné zdroje
Keywords: filmový obraz
Keywords: filmové triky
Keywords: filmová technika
Keywords: světelná technika
Keywords: filmová technologie
Advisor: WEISER, Antonín
Referee: GUNARATNA, Vidu
Date of defence: 19-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18067
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Kamera
Signature in the AMU library: F_KP 04944
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_uhlik_bakalarska_prace.pdf521.57 kBthesis
2_POSUDEK UHLIK_TEORET.pdf399.73 kBadvisorReview
3_Tomas Uhlik - posudek oponenta bakalarske prace.pdf127.5 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague