DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Habilitační práce >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18072

Title: Habilitační řízení MgA. Jana Trojana, Ph.D.
Author: Trojan, Jan
Referee: Rataj, Michal
Referee: Hanzlík, Daniel
Referee: Keprt, Marek
Date of defence: 9-Feb-2023
Qualifying type: Habilitační práce
Qualifying type: dle písmene §72 odst. 3 písm. d)
URI: http://hdl.handle.net/10318/18072
Academic program and line: Hudební umění – skladba
Appears in Collections:HAMU Habilitační práce

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Trojan_posudek_Hanzlík.pdfOponentský posudek326.85 kBAdobe PDF
Trojan_posudek_Keprt.pdfOponentský posudek177.65 kBAdobe PDF
Trojan_posudek_Rataj.pdfOponentský posudek89.44 kBAdobe PDF
Umělecko_pedagogická_reflexe_Trojan.pdfUmělecko-pedagogická reflexe440.19 kBAdobe PDF
Přehled_pedagogické_a_umělecké_činnosti.pdfPřehled pedagogické a umělecké činnosti129.87 kBAdobe PDF
Zápis_UR_HAMU_9.2.2023.pdfZápis z průběhu obhajoby na jednání UR127.03 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague