DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18080

Title: Vývoj technologických trendů v digitální obrazové postprodukci
Author: Burda, Kryštof
Subtitle: Evolution of Technological Trends in Digital Picture Postproduction
Keywords: vizualizace
Keywords: virtuální produkce
Keywords: obrazová postprodukce
Keywords: filmová produkce
Keywords: technologie
Advisor: KŘEČEK, Michal
Referee: MOCŇÁK, Michal
Date of defence: 13-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18080
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 05010
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Krystof_Burda_teoreticka_bakalarska_prace.pdf673.6 kBthesis
2_BURDA.pdf216.96 kBadvisorReview
3_krystof_burda_posudek.pdf2.47 MBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague