DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18087

Title: Experiencing Humour
Author: Sung, Sumin
Subtitle: Prožívání humoru
Keywords: klaunství
Keywords: herectví
Keywords: reflexe (psychologie)
Keywords: ironie
Keywords: absurdita
Keywords: satira
Keywords: autorské divadlo
Keywords: humor
Advisor: DAŇKOVÁ, Kateřina
Referee: POLÁK, Ondřej
Date of defence: 19-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18087
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3915
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Experiencing humour in performance, SUMIN SUNG, 160822.docx (1).pdf243.33 kBthesis
2_Sumin posudek skolitel DPpdf.pdf62.61 kBadvisorReview
3_Sumin Sung - posudek oponenta.pdf164.32 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague