DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18088

Title: Cesta k trpělivosti, aneb už na sebe tolik nespěchám
Author: Vacovská, Lucie
Subtitle: Path to patience
Keywords: trpělivost
Keywords: nástroj
Keywords: řeč
Keywords: hlas
Keywords: sebedůvěra
Keywords: strach
Advisor: MALANÍKOVÁ, Hana
Referee: SLAVÍKOVÁ, Eva
Date of defence: 19-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18088
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3914
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Cesta k trpelivosti_Bakalarska-prace_Lucie-Vacovska.pdf503.75 kBthesis
2_Posudek_bakalarska prace_Vacovska.pdf53.84 kBadvisorReview
3_Cesta k trpelivosti_oponentsky posudek.pdf124.05 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague