DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18095

Title: Co se skrývá za verši
Author: Řehůřková, Anna
Subtitle: What is hidden in between the verses
Keywords: práce s veršem
Keywords: fikční světy
Keywords: poezie
Keywords: literární jazyk
Keywords: dramatická výchova
Keywords: interpretace uměleckého díla
Advisor: ZELENÁ SITTOVÁ, Gabriela
Referee: MARTÍNKOVÁ, Nina
Date of defence: 7-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18095
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3919
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Co se skyva za versem.pdf2.74 MBthesis
2_Posudek_Anna Rehurkova_GZS_verze_fin.pdf123.94 kBadvisorReview
3_Anna Rehurkova posudek bc prace.pdf311.38 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague