DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra scénografie / Department of Stage Design >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18123

Title: Religion in beat generation and madness as identity
Author: Emir, Lidya Arinna
Subtitle: Náboženství v generaci Beatníků a bláznovství jako identita
Keywords: imerzivní divadlo
Keywords: beatnici
Keywords: divadelní prostředí
Keywords: náboženské aspekty
Keywords: Ginsberg, Allen, 1926-1997
Advisor: ŠTĚPÁNEK, Jan
Referee: ČERNÝ, Martin
Date of defence: 8-Sep-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18123
Academic program and line: Dramatická umění/Scénografie
Signature in the AMU library: D_4P 3925
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_lidya arinna emir.pdf7.38 MBthesis
2_Lydia Emir Posudek VDP.pdf80.52 kBadvisorReview
3_Diploma thesis oponent review Howl.pdf36.3 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague