DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18198

Title: Použití metod a technik hlasové výchovy v rámci dramatické výchovy pro děti 6-8 let na základní umělecké škole
Author: Sobková, Zuzana
Subtitle: The use of methods and techniques of voice education for children in 6-8 years at elementary art school
Keywords: mladší školní věk
Keywords: dramatická výchova
Keywords: hlasová výchova
Keywords: psychosomatika
Advisor: VOSTÁRKOVÁ, Ivana
Referee: SOVOVÁ, Pavla
Date of defence: 28-Jun-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18198
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3961
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Sobkova Zuzana - bakalarska prace.pdf1.01 MBthesis
2_posudek Zuzka Sobkova .pdf108.42 kBadvisorReview
3_Sobkova Sovova.pdf543.97 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague