DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18199

Title: Kritéria a styl hodnocení studentských souborů na divadelních přehlídkách
Author: Skála, Pavel
Subtitle: Criteria and Style of Evaluation of Student Companies at Theatre Festivals
Keywords: diskusní semináře
Keywords: práce na inscenaci
Keywords: dramatická výchova
Keywords: lektorství (vzdělávání)
Keywords: studentské divadelní soubory
Keywords: umělecké festivaly a přehlídky
Advisor: PROVAZNÍK, Jaroslav
Referee: VOSTÁREK, Karel
Date of defence: 6-Sep-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18199
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3967
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Kriteria a styl hodnoceni studentskych souboru na divadelnich prehlidkach_diplomova prace_skala.pdf1.35 MBthesis
2_Skala Mgr_posudek-Provaznik.pdf462.22 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek diplomove prace BcA. Pavla Skaly.pdf88.88 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague