DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18221

Title: Hlas jako fenomén tvořivosti
Author: Doucha, Martin
Subtitle: The Voice as Phenomenon of Creativity
Keywords: psychosomatika
Keywords: hlas
Keywords: umělecká tvorba
Keywords: rozhovor
Advisor: VOSTÁRKOVÁ, Ivana
Referee: JANDA ROGLOVÁ, Tereza
Date of defence: 24-Jan-2023
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18221
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3980
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DIPLOMOVA-PRACE- Doucha - Hlas jako fenomen tvorivosti.pdf772.04 kBthesis
2_Posudek DP Doucha Vostarkova.pdf113.06 kBadvisorReview
3_Hlas jako fenomen tvorivosti- oponentsky osudek.pdf307.07 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague