DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18222

Title: Cesta k přirozenému pohybu aneb odbourání nároku na sebe sama
Author: Lidinská, Klára
Subtitle: The path to organic movement or the dismantling of self-expectations
Keywords: partnerství v divadle
Keywords: proces
Keywords: divadelní improvizace
Keywords: anatomie člověka
Keywords: autorství
Keywords: kreativita
Keywords: jevištní pohyb
Advisor: RAISOVÁ, Michaela
Referee: LÖSSL, Jiří
Date of defence: 24-Jan-2023
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18222
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3981
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace BcA. Klara Lidinska.pdf530.08 kBthesis
2_Posudek k praci Klary Lidinske, Michaela Raisova.pdf108.29 kBadvisorReview
3_Lidinska_oponent_Lossl.pdf182.98 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague