DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Habilitační práce >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18262

Title: Habilitační řízení MgA. Lukáše Klánského, Ph.D.
Author: Klánský, Lukáš
Referee: Kasík, Martin
Referee: Michel, Lukáš
Referee: Mareček, David
Date of defence: 21-Jun-2023
Qualifying type: Habilitační práce
Qualifying type: dle písmene §72 odst. 3 písm. d)
URI: http://hdl.handle.net/10318/18262
Academic program and line: Hudební umění – klavír
Appears in Collections:HAMU Habilitační práce

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kasík_oponentský_posudek_Klánský.pdfOponentský posudek94.5 kBAdobe PDFView/Open
Mareček_oponentský_posudek_Klánský.pdfOponentský posudek305.54 kBAdobe PDFView/Open
Michel_oponentský_posudek.pdfOponentský posudek194.44 kBAdobe PDFView/Open
Přehled pedagogické a umělecké činnosti_Klánský.pdfPřehled pedagogické a umělecké činnosti1.01 MBAdobe PDFView/Open
Umělecko_pedagogická_reflexe_Klánský.pdfUmělecko-pedagogická reflexe394.78 kBAdobe PDFView/Open
Zápis z UR HAMU dne 2023_06_21.pdfZápis z průběhu obhajoby na jednání UR111.39 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague